Pályázati feltételek

Pályázatukban mutassák be a vállalatuknál/intézményüknél bevezetett Employer Branding éves stratégiát a 2019-es évből, különös tekintettel a dolgozói elégedettség javulására, a vállalat bevonzó képességének növekedésére (company of choice), a megtartás erősödésére, a pályázói és munkavállalói élmény növelésére, a vállalati/intézményi kultúra esetleges pozitív változására, illetve a vállalati stratégai célok elérésére.

Lehetővé tesszük kisebb volumenű, kampány jellegű Employer Branding kezdeményezések nevezését is, amelyek követendő példának állíthatóak, és kapcsolatban vannak a dolgozói elköteleződés növekedésével, a „company of choice” pozíció elérésével, szintén a 2019-es évből.

Fontos szempont a bevezetett Employer Branding stratégia/kampány mérhető eredményeinek bemutatása is.

A pályázat összeállításához a következő vázat tudjuk segítségként biztosítani


Az alábbi felsorolásból azokat a pontokat javasoljuk kifejteni, amelyekről úgy gondolják, hogy relevánsak a pályázat szempontjából, és ezekben a folyamat során megfelelő tapasztalatokra tettek szert.
A lentiek sorvezetőként szolgálnak.

 • Az Employer Branding folyamat (stratégia/kampány) céljai az Önök vállalatánál/intézményénél
 • A projektteam és a folyamat működtetésének leírása
 • Analízis és stratégiaalkotás
 • Bevonzás best pratice összefüggéseinek bemutatása, különös tekintettel a pályázói élményekre
 • Megtartás best practice összefüggéseinek bemutatása, különös tekintettel a munkavállalói élményekre
 • Az Employer Value Proposition (EVP) ismertetése
 • Célcsoportok bemutatása és megszólításuk (eszközök, csatornák)
 • EVP megjelenítése a célcsoportok körében
 • Az Employer Branding stratégia/kampány bevezetésének és megszilárdításának módjai a dolgozók között
 • Vállalati/intézményi kultúra esetleges változása és ebben a vezetők szerepe
 • Belső kommunikáció aktivitásai, csatornái, eszközei, célcsoportjai
 • Külső kommunikáció aktivitásai, csatornái, eszközei, célcsoportjai
 • Jó példák a HR-, a kommunikációs és a marketingosztály együttműködésére
 • A munkakörnyezet és irodakialakítás szerepe a bevonzásban és megtartásban
 • Innovatív Social Media megoldások
 • A külső és belső kommunikációban alkalmazott PR-elemek ismertetése, ha vannak ilyenek
 • A vállalati/intézményi kultúra befolyásolásában, változásában elért sikerek bemutatása
 • Mérhetőség, KPI-k (Key Performance Indicator) ismertetése
 • A megvalósult Employer Branding stratégia költségvetése (opcionális)
 • Szerzett tapasztalatok
 • A legnagyobb kihívások a folyamat/kampány során

Pályázati kategóriák


Kizárólag a 2019-es évben életre hívott/lebonyolított Employer Branding éves stratégiájával vagy kampányaival lehet pályázni.
Az értékelés során kizárólag az azonos kategóriában benyújtott pályázatokat vetjük össze.

Szervezeti kategória alapján


Középvállalat

50–500 munkavállaló között

Nagyvállalat

500 munkavállaló felett

Állami intézmény

Például: Kormányzat (Miniszterelnökség, minisztériumok és háttérintézményeik), Hatóságok (NAV, NFH, GVH, stb.), Kormányzati háttérintézmények (HIPA, egyéb gazdasági intézmények stb.), Kormányhivatalok és háttérintézményeik, Önkormányzatok és háttérintézményeik, Bíróságok, Állami költségvetésből működő/állami feladatokat (is) ellátó szövetségek/Szervek (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, BKIK, Magyar Turisztikai Hivatal stb.).

A pályázott kategória alapján


Employer Branding éves stratégia bemutatása a 2019-es évből

Employer Branding kampány bemutatása a 2019-es évből

Nevezési díj


Az Employer Branding Award 2019, avagy a „Példaértékű Munkáltatói Márkaépítés” pályázat nevezési díja:
75 000 Ft + áfa.

A nevezési díjat „Employer Branding Award 2019” megjelöléssel a Magyar PR Szövetség MagNet Bank 16200151-18522457 számú bankszámlájára kérjük átutalni a nevezéssel egy időben. (A cégek számlaigényüket jelezzék az MPRSZ titkárságának: titkarsag@mprsz.hu )

Nevezési határidő

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. április 13.

A teljes pályázati kiírás letöltése