Pályázati feltételek

Pályázatukban mutassák be a vállalatuknál/intézményüknél bevezetett Employer Branding éves stratégiát a 2020-as évből, különös tekintettel a dolgozói elégedettség javulására, a vállalat bevonzó képességének növekedésére (company of choice), a megtartás erősödésére, a pályázói és munkavállalói élmény növelésére, a vállalati/intézményi kultúra esetleges pozitív változására, illetve a vállalati stratégai célok elérésére.

Lehetővé tesszük kisebb volumenű, kampány jellegű Employer Branding kezdeményezések nevezését is, amelyek követendő példának állíthatóak, és kapcsolatban vannak a dolgozói elköteleződés növekedésével, a „company of choice” pozíció elérésével, szintén a 2020-as évből. Fontos szempont a bevezetett Employer Branding stratégia/kampány mérhető eredményeinek bemutatása is.

Idei újdonság, hogy kampány kategórián belül lehet nevezni „általános” és speciálisan a „COVID-ra rezonáló kampányokkal” is. Az utóbbiba kizárólag a koronavírus járványra adott egyedi megoldásokat várjuk.

A pályázat összeállításához a következő vázat tudjuk segítségként biztosítani


Az alábbi felsorolásból azokat a pontokat javasoljuk kifejteni, amelyekről úgy gondolják, hogy relevánsak a pályázat szempontjából, és ezekben a folyamat során megfelelő tapasztalatokra tettek szert.
A lentiek sorvezetőként szolgálnak.

 • Az Employer Branding folyamat (stratégia/kampány) céljai az Önök vállalatánál/intézményénél
 • A projektteam és a folyamat működtetésének leírása
 • Analízis és stratégiaalkotás
 • Bevonzás best pratice összefüggéseinek bemutatása, különös tekintettel a pályázói élményekre
 • Megtartás best practice összefüggéseinek bemutatása, különös tekintettel a munkavállalói élményekre
 • Az Employer Value Proposition (EVP) ismertetése
 • Célcsoportok bemutatása és megszólításuk (eszközök, csatornák)
 • EVP megjelenítése a célcsoportok körében
 • Az Employer Branding stratégia/kampány bevezetésének és megszilárdításának módjai a dolgozók között
 • Vállalati/intézményi kultúra esetleges változása és ebben a vezetők szerepe
 • Belső kommunikáció aktivitásai, csatornái, eszközei, célcsoportjai
 • Külső kommunikáció aktivitásai, csatornái, eszközei, célcsoportjai
 • Jó példák a HR-, a kommunikációs és a marketingosztály együttműködésére
 • A munkakörnyezet és irodakialakítás szerepe a bevonzásban és megtartásban
 • Innovatív Social Media megoldások
 • A külső és belső kommunikációban alkalmazott PR-elemek ismertetése, ha vannak ilyenek
 • A vállalati/intézményi kultúra befolyásolásában, változásában elért sikerek bemutatása
 • Mérhetőség, KPI-k (Key Performance Indicator) ismertetése
 • A megvalósult Employer Branding stratégia költségvetése (opcionális)
 • Szerzett tapasztalatok
 • A legnagyobb kihívások a stratégia/kampány során

(A „COVID kampány kategóriában” a fenti szempontok COVID irányú fókuszait várjuk kifejtve.)

Pályázati kategóriák


Kizárólag a 2020-as évben életre hívott/lebonyolított Employer Branding éves stratégiájával vagy kampányaival lehet pályázni.
Az értékelés során kizárólag az azonos kategóriában benyújtott pályázatokat vetjük össze.

Munkáltatói kategória alapján


Középvállalat

50–500 munkavállaló között

Nagyvállalat

500 munkavállaló felett

Állami intézmény

Például: Kormányzat (Miniszterelnökség, minisztériumok és háttérintézményeik), Hatóságok (NAV, NFH, GVH, stb.), Kormányzati háttérintézmények (HIPA, egyéb gazdasági intézmények stb.), Kormányhivatalok és háttérintézményeik, Önkormányzatok és háttérintézményeik, Bíróságok, Állami költségvetésből működő/állami feladatokat (is) ellátó szövetségek/Szervek (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, BKIK, Magyar Turisztikai Hivatal stb.).

A pályázott kategória alapján


1. Employer Branding éves stratégia bemutatása a 2020-as évből

2. Employer Branding kampány bemutatása a 2020-as évből

2/a
Általános Employer Branding kampányok bemutatása a 2020-as évből

2/b
Speciális COVID Employer Branding kampányok a 2020-as évből: itt kizárólag a koronavírus járványra adott egyedi megoldásokat várjuk.

Nevezési díj


Az Employer Branding Award 2020, avagy a „Példaértékű Munkáltatói Márkaépítés” pályázat nevezési díja: 75 000 Ft + áfa. MPRSZ tagok 10% kedvezményt kapnak a nevezési díjból. A pályázatot lehetőség van beadni a pályázati határidő lejárta utáni 1 hétben is. Ennek plusz díja a nevezési díj+20%/pályázat.

A nevezési díjat „Employer Branding Award 2020” megjelöléssel a Magyar PR Szövetség MagNet Bank 16200151-18522457 számú bankszámlájára kérjük átutalni a nevezéssel egy időben. (A cégek számlaigényüket jelezzék az MPRSZ Irodájának: iroda@mprsz.hu )

Nevezési határidő

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. május 10.

A teljes pályázati kiírás letöltése